PROFESSIONALS DEL SECTOR FORMEN ALS ALUMNES DE 4t CURS EN ORGANITZACIÓ DE REGATES

PROFESSIONALS DEL SECTOR FORMEN ALS ALUMNES DE 4t CURS EN ORGANITZACIÓ DE REGATES

Una de les grans sortides professionals que aquest grau ens brinda, són els esports nàutics i per això, des de l’assignatura optativa d’esports Nàutics II s’ha volgut fer una formació complementaria als alumnes.

Seny Jiménez, oficial de regates i Mireia Cornudella, coordinadora de l’àrea de formació de la Fundació de Navegació Oceànica de Vela (FNOB), van ser les encarregades de realitzar aquesta formació.

Amb gairebé 2 hores de sessió, els participants van poder conèixer el funcionament de com s’organitzen aquests esdeveniments, les normatives i fins i tot van poder veure i tocar material que es fa servir en les regates. El ser un contingut teòric-pràctic, va fer que la sessió és desenvolupes d’una forma molt dinàmica i participativa per part dels alumnes assistents.

A partir d’ara l’alumnat que així ho vulgui, podrà incorporar-se al personal d’organització tècnic de terra i de mar de les Regates del Club Nàutic El Balís, per tal d’ampliar els seus coneixements des de primera línia formant part activa del suport al jurat.

Elisabeth Boloix, docent de l’assignatura, ressalta que va ser una sessió molt profitosa per als alumnes i que gràcies a les dues professionals convidades van poder veure un altre punt d’on poder treure suc a l’assignatura.

HEALTHIO 2018, INNOVACIÓ SOBRE LA SALUT A L’ABAST DE TOTHOM

HEALTHIO 2018, INNOVACIÓ SOBRE LA SALUT A L’ABAST DE TOTHOM

“Vine a conèixer i experimentar de ben a prop les últimes innovacions en la sanitat en l’únic esdeveniment que reuneix en el mateix espai a tots els perfils del sector”. Sota aquest eslògan, el congrés Healthio, que té lloc aquesta setmana a la Fira de Montjuïc, en la seva segona edició vol reunir els millor professionals en l’àmbit de la salut per tal de poder ensenyar i donar a conèixer les últimes innovacions en aquest camp.

Durant 3 dies els participants podran assistir a itineraris i visites guiades, àgores o activitats i sessions, que tindran lloc durant tot el dia. Dins del congrés s’hi agrupen 3 grans branques (Salut i benestar, Medicina del futur i personalitzada, Malalties cròniques i envelliment) on dins de cada branca hi haurà àgores amb temes més específics.

Dins del congrés també hi ha un espai reservat pels centres d’innovació i els centres universitaris, enguany el TecnoCampus i l’Escola Superior de Ciències de la Salut, hi seran presents donant informació sobre el Màster oficial en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment i el Màster propi en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva.

Des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, us animem a la comunitat universitària (alumnes, docents, treballadors, etc.) a assistir al congrés, un espai de transferència de coneixements entre diferents perfils professionals on la salut és el més important, som-hi animeu-vos!

Informació: http://www.healthio-global.com/ca/healthio-2018

Inauguración del Curso Académico 2018-2019

Inauguración del Curso Académico 2018-2019

Este viernes tuvo lugar la inauguración de la 9ª edición del Máster en Emprendimiento e Innovación del TecnoCampus Mataró-Maresme.

El director del Máster, Dr. Giovanni Giusti, realizó una presentación general del programa y después el responsable de coordinación de los Trabajos de Fin de Máster, Ricard Bonastre, explicó los puntos más relevantes para su realización.

Este año, se ha seguido implementando la estructura por seminarios que permite trabajar con el método “PBL” (project based learning), y el 70% del máster se impartirá en inglés.

Luego contamos con la participación del ex-estudiante del máster John Correa, que contó su experiencia y la situación en la que se encuentra con sus proyectos actualmente, una vez finalizado el programa.

Finalmente, tuvimos la oportunidad de conocer a cada uno de los estudiantes que pudieron asistir, escuchando sus presentaciones y motivaciones que los han llevado hasta la elección de este máster.

Este curso 2018-2019, la media de edad entre los estudiantes, es de 29 años. A continuación, el gráfico muestra los distintos países de dónde proceden nuestros estudiantes, y en cuanto al ámbito de estudios previos al máster, destacamos que en su mayoría vienen de la rama social, empresarial y jurídica (derecho, ADE, marketing, etc.) y de la rama de ingeniería y arquitectura (ingeniería industrial, arquitectura, ingeniería de diseño y tecnología textil, etc.).

Al finalizar la jornada, se hizo un pica pica y brindamos por el nuevo curso académico que empieza hoy.

Estamos convencidos que será un año lleno de éxitos. ¡Mucha suerte en este curso, emprendedores!

II Jornada Catalana de Recerca en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

El dissabte 20 d’Octubre, l’INEFC de Barcelona celebra la segona edició d’aquesta jornada de recerca relacionada amb l’activitat física i l’esport, amb l’objectiu principal de difondre la recerca que s’està duent a terme principalment a Catalunya en aquest àmbit.

Intentant seguir amb la filosofia d’anys anteriors, l’organització vol donar veu a totes les línies de recerca, sense fer distincions entre investigadors/es amb una llarga trajectòria o persones que inicien el seu camí ara. Per això remarquen que és una bona oportunitat per a qualsevol persona interessada en la investigació.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus, enguany té una participació elevada en la jornada. El Dr. Manuel V. Garnacho hi participarà com a comitè científic, la Dra. Noemí Serra està dins del comitè organitzador.

Com a novetat aquest any, els millors Treballs de Final de Grau de l’any passat han estat premiats amb la inscripció gratuïta en la jornada i amb la possibilitat de poder exposar les seves recerques davant de centenars de professionals de l’esport i la recerca.

Aquests Alumni, de ben segur que no oblidaran mai aquesta gran experiència i esperem que no sigui l’última com a futurs professionals de l’activitat física i l’esport.

Link: http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/ii-jornada-catalana-de-recerca/

L’AQU acredita favorablement el Grau en Ciència de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE).

L’AQU acredita favorablement el Grau en Ciència de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE).

Vàrem acabar el curs 2017-18  amb la gran notícia de què el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST) obtenia l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

L’acreditació té com a objectiu comprovar i certificar a partir d’una visita externa per part del comitè avaluador de l’AQU que una titulació s’està desenvolupant com ha estat planificada a la seva verificació. Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial.

La Dra. Noemí Serra, coordinadora del grau en CAFE, explica que l’acreditació és la comprovació que la titulació s’està desenvolupant amb uns índexs de qualitat elevats d’acord a la seva planificació inicial. També valora i agraeix molt positivament la col·laboració i participació de tot l’equip del Grau en CAFE, així com tot el suport rebut per part de Direcció, les secretàries, els estudiants i les empreses, i per suposat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que van participar al llarg del procés i el dia que vam rebre al centre el comitè avaluador extern.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST) garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència AQU estableix per a totes les universitats.

Coverage using network of streets

Coverage using network of streets

Tracing a path through a streets’ network from a starting point to calculate the coverage along the network, it’s likely that this distance does not coincide with a network’s node. It will end at an intermediate point of the final section.

This article presents a way to get coverage from a starting point until it reaches a maximum distance along the streets’ network. The main contribution is the calculation of the last partial segment of every path.

Specifically, this article focuses on how to resolve the problem in obtaining full and partial sections that conform the traveled distance along the network, using the ‘pgr_withPointsDD’ function from the ‘pgrouting’ library. Starting from a node that is outside the graph and is not any of the network nodes.

In order to use the code in this article, you should install the extension ‘pgrouting’ of PostgresSQL, that allows you to analyze networks. More information on (http: //docs.pgrouting. org) and (http://pgrouting.org).

ATTENTION: Next steps will modify the PostgresSQL database. Be careful, otherwise you may harm existing databases.

 • Download database here.
 • Create new database and name it ‘db_temp’.
 • Restore downloaded database.

Once done, you must have 3 entities:

 • “orig_network” (Streets’ network)
 • “origin” (Starting point)
 • “orig_network_vertices_pgr” (network nodes)

In order to understand this process, below is an example based on an orthogonal and symmetrical streets’ network. But can be used in any network you have.

Below is network ‘pep’, every section measures 100 meters, from node to node and the starting point ‘origin’ is painted in red, as you can see in Figure 1.

fig1

Fig 1. Orthogonal network, 100 meters from node to node.

Procedure of calculating coverage using ‘pgrouting’.

In order to calculate a 500 meters coverage from red dot, you must follow the instructions:

 • Duplicate the network and rename it as ‘network’..
 • Create a table named ‘poi_tmp’, which will contain the geometries of the starting points.
 • Modify ‘poi_tmp’ table, adding the fields(x,y,edge_id,side,fraction, newPoint).
DO $$
#variable_conflict use_variable
DECLARE dist_var INT;
BEGIN
dist_var:=500;DROP TABLE IF EXISTS "network";
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "network" as (SELECT * FROM "orig_network");
drop table if exists poi_tmp;
CREATE TABLE if not exists poi_tmp as (SELECT ST_Centroid(tmp."geom") the_geom,tmp."id" as pid from (SELECT * FROM "origin") tmp);
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     x FLOAT;
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     y FLOAT;
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     edge_id BIGINT;
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     side CHAR;
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     fraction FLOAT;
ALTER TABLE poi_tmp ADD COLUMN     newPoint geometry;
 • Update the ‘edge_id’ field with the nearest section identifier.
 • Update the ‘fraction’ field with the nearest section fraction.
UPDATE "poi_tmp" set "edge_id"=nearest_section."tram_id" from (SELECT distinct on(Poi.pid) Poi.pid As Punt_id,Sg.id as Tram_id, ST_Distance(Sg.the_geom,Poi.the_geom) as dist FROM "network" as Sg,"poi_tmp" AS Poi ORDER BY Poi.pid, ST_Distance(Sg.the_geom,Poi.the_geom), Sg.id) nearest_section where "poi_tmp"."pid"=nearest_section."punt_id";
UPDATE "poi_tmp" SET fraction = ST_LineLocatePoint(e.the_geom, "poi_tmp".the_geom),newPoint = ST_LineInterpolatePoint(e.the_geom, ST_LineLocatePoint(e.the_geom, "poi_tmp".the_geom)) FROM "network" AS e WHERE "poi_tmp"."edge_id" = e.id;
 • Create ‘tbl_final_nodes_tmp’ table that will contain the ‘id’, aggregate costs and the starting node.
 • Create ‘geo_final_nodes_tmp’ table that will contain the ‘tbl_final_nodes_tmp’ and their geometries.
DROP FUNCTION IF EXISTS coverage();
DROP TABLE IF EXISTS tbl_final_nodes_tmp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_final_nodes_tmp AS(SELECT node,agg_cost,start_vid FROM pgr_withPointsDD('SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM "network" ORDER BY "network".id','SELECT pid, edge_id, fraction, side from "poi_tmp"',array(select "pid"*(-1) from "poi_tmp"),dist_var,driving_side := 'b',details := false));
DROP table if exists geo_final_nodes_tmp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_final_nodes_tmp as (select "orig_network_vertices_pgr".*,"tbl_final_nodes_tmp"."agg_cost", "tbl_final_nodes_tmp"."start_vid", dist_var from "orig_network_vertices_pgr","tbl_final_nodes_tmp" where "orig_network_vertices_pgr"."id" ="tbl_final_nodes_tmp"."node" order by "tbl_final_nodes_tmp"."start_vid" desc,"tbl_final_nodes_tmp"."agg_cost");

After executing the previous code, you will obtaing the picture showed in Figure 2. The blue dot shows the projection of the starting point upon the nearest section, and this will be the starting point of every path calculated.

fig2

Fig 2. Nodes conforming the coverage.

The ‘pgr_withPointsDD’ function, returns the nodes that conform the 500m coverage, but if you want to know where exactly finishes the coverage, you can’t.

In order to resolve this problem, continue reading:

 • Create ‘final_sections_tmp’ table that will contain every section that will conform the coverage, including the final sections, but, as you may imagine, only a fraction of the every final section is valid.
DROP table IF EXISTS final_sections_tmp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS final_sections_tmp as (select "network"."id","network"."the_geom","geo_final_nodes_tmp"."id" as node,"geo_final_nodes_tmp"."agg_cost" as coste,(dist_var  "geo_final_nodes_tmp"."agg_cost") as falta,"geo_final_nodes_tmp"."start_vid" as id_punt,  (select case when (dist_var-"geo_final_nodes_tmp"."agg_cost") / ST_Length("network"."the_geom")<=1 then (dist_var-"geo_final_nodes_tmp"."agg_cost") / ST_Length("network"."the_geom") when (dist_var-      "geo_final_nodes_tmp"."agg_cost") / ST_Length("network"."the_geom")>1 then (1) end) as      fraccio from "network","geo_final_nodes_tmp" where ST_DWithin("geo_final_nodes_tmp"."the_geom", "network"."the_geom",1)=TRUE);

You can see the result of executing the previous code in Figure 3.

fig3

Fig 3. Section conforming part of the 500m coverage.

In order to obtain the fractions of the final sections that complete the 500m coverage, below is a function written in ‘PL/pgSQL’, that does the necessary modifications.

 • Create ‘Coverage’ function.
 • Create ‘fraction_sections_raw’ table, that will contain complete and fractioned sections that conform the 500m coverage.
CREATE OR REPLACE FUNCTION coverage() RETURNS SETOF final_sections_tmp AS
$BODY$
DECLARE
r final_sections_tmp%rowtype;
m final_sections_tmp%rowtype;
BEGIN
DROP TABLE IF EXISTS fraction_sections_raw;
CREATE TABLE fraction_sections_raw (the_geom geometry, punt_id bigint,id_tram bigint,fraccio FLOAT,node bigint,fraccio_inicial FLOAT,cost_invers FLOAT,cost_directe FLOAT,target bigint,radi_inic FLOAT);
FOR r IN SELECT "final_sections_tmp".* FROM "final_sections_tmp" WHERE "final_sections_tmp"."id" not in (select "edge_id" from "poi_tmp")
LOOP
insert into fraction_sections_raw VALUES(ST_Line_Substring((r."the_geom"),case when (select ST_Line_Locate_Point((r."the_geom"),(select "geo_final_nodes_tmp"."the_geom" from "geo_final_nodes_tmp" where "geo_final_nodes_tmp"."id"=r."node" and "geo_final_nodes_tmp"."start_vid"=r."id_punt")))<0.001 then 0 else 1-r."fraccio"
END,
case when (select ST_Line_Locate_Point((r."the_geom"),(select "geo_final_nodes_tmp"."the_geom" from "geo_final_nodes_tmp" where "geo_final_nodes_tmp"."id"=r."node" and "geo_final_nodes_tmp"."start_vid"=r."id_punt")))<0.001 then r."fraccio" else 1
END),r."id_punt"*(-1),r."id",0,r."node",0,0,0,0);
RETURN NEXT r;
END LOOP;
FOR m IN SELECT "final_sections_tmp".* FROM "final_sections_tmp" WHERE "final_sections_tmp"."id" in (select "edge_id" from "poi_tmp")
LOOP
insert into fraction_sections_raw VALUES(m."the_geom",m."id_punt"*(-1),m."id",0,m."node",0,0,0);
RETURN NEXT m;
END LOOP;
RETURN;
END
$BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' ;
PERFORM "the_geom" FROM coverage();

After that, is necessary to modify the ‘fraction_sections_raw’ table, in order to obtain the complete 500m coverage.

 • Update ‘fraccio_inicial’ table with the calculated value.
 • Update ‘cost_directe’ and ‘cost_invers’ fields with corresponding values.
 • Update ‘fraccio’ field with the calculated values.
 • Modify the geometry using the calulated ‘fraccio’ field.
update "fraction_sections_raw" set "fraccio_inicial"="poi_tmp"."fraction" from "poi_tmp" where "id_tram"="edge_id";
update "fraction_sections_raw" set "cost_directe"="network"."cost", "target"="network"."target", "cost_invers"="network"."reverse_cost" from "network" where "id_tram"="id";
UPDATE "fraction_sections_raw" SET "fraccio"=((case when ("fraction_sections_raw"."fraccio_inicial" * ST_Length("fraction_sections_raw"."the_geom"))>dist_var then (dist_var/ST_Length("fraction_sections_raw"."the_geom")) else "fraction_sections_raw"."fraccio_inicial" end)+(case when ((1-"fraction_sections_raw"."fraccio_inicial") * ST_Length("fraction_sections_raw"."the_geom"))>dist_var then (dist_var/ST_Length("fraction_sections_raw"."the_geom")) else (1-"fraction_sections_raw"."fraccio_inicial") end));
update "fraction_sections_raw" set "the_geom"=final."the_geom"from(select distinct(ST_Line_Substring((m."the_geom"),(case when (select ST_Line_Locate_Point((m."the_geom"), (select "the_geom" from "geo_final_nodes_tmp" where "geo_final_nodes_tmp"."id"=m."node" and "geo_final_nodes_tmp"."start_vid" = m."punt_id"*-1)))<0.01 then 0 else 1-m."fraccio" END),(case when (select ST_Line_Locate_Point((m."the_geom") , (select "the_geom" from "geo_final_nodes_tmp" where "geo_final_nodes_tmp"."id"=m."node" and "geo_final_nodes_tmp"."start_vid" = m."punt_id"*-1)))<0.01 then m."fraccio" else 1 END)))  the_geom,m."id_tram"from "fraction_sections_raw" m where m."id_tram" in (select "edge_id" from "poi_tmp")) final where final."id_tram" ="fraction_sections_raw"."id_tram";
insert into "fraction_sections_raw" (select SX."the_geom",PI."pid" as punt_id,SX."id"as id_tram,999 as fraccio,SX."source" as node,PI."fraction" as fraccio_inicial , SX."cost",SX."reverse_cost" from "network" SX inner join (Select "edge_id","pid","fraction" from "poi_tmp") PI on SX."id"=PI."edge_id");
UPDATE "fraction_sections_raw" set "the_geom"=final."the_geom" from (select ST_Line_Substring((SXI."the_geom"),(case when (FT."fraccio_inicial" - (dist_var/ST_Length(SXI."the_geom")))>0 then (FT."fraccio_inicial"-(dist_var/ST_Length(SXI."the_geom"))) else 0 end),(case when (FT."fraccio_inicial" + (dist_var/ST_Length(SXI."the_geom")))<1 then (FT."fraccio_inicial"+(dist_var/ST_Length(SXI."the_geom"))) else 1 end)) as the_geom, FT."punt_id", FT."id_tram", FT."fraccio" from "fraction_sections_raw"FT inner join (select SX."the_geom" as the_geom, SX."id" as tram_xarxa from "orig_network" SX, "poi_tmp" PI where SX."id"=PI."edge_id") SXI on FT."id_tram"=SXI.tram_xarxa where FT."fraccio"=999) final where "fraction_sections_raw"."punt_id"=final."punt_id" and "fraction_sections_raw"."fraccio"=999;
 • Create ‘fractions_sections_tmp’ table that will contain every section that conform the 500m coverage.
 • Create ‘driving_distance’ table that will contain the union of every section.
DROP TABLE IF EXISTS fraction_sections_tmp;
CREATE TABLE fraction_sections_tmp AS (select distinct(the_geom),punt_id,radi_inic from fraction_sections_raw);
DROP TABLE IF EXISTS driving_distance;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS driving_distance AS (Select ST_Union(TOT.the_geom) the_geom, TOT."punt_id" from (select the_geom,punt_id,radi_inic from fraction_sections_tmp) TOT group by TOT."punt_id");
END $$;

Once executed the previous code, you should have the same as you can see in the Figure 4.

fig4

Fig 4.  Final 500m coverage.

In Figure 4 you can see the final sections cutted where the 500m path finishes. You can compare with Figure 3 and see the differences.

Conclusions

As a final conclusion, we created a function that obtains the coverage through a network , from a given starting point and a given distance or cost function. Improving the result obtained using the functions of the ‘pgrouting’ library.

 

The designed function is applicable to any routing function in which starts from initial points, that can be outside of the network, to obtain the desired coverage.

The code can be downloaded here.

5 consells per a compaginar treball i formació quan estudies un màster o postgrau

La formació no té edat. Sempre és un bon moment per continuar els estudis, tant si fa poc que has aconseguit el Grau en la teva especialitat com si portes ja anys com a professional. Com ja hem vist en aquest blog, hi ha moltes raons per estudiar un màster universitari o un postgrau al llarg de la teva vida. Però una cosa és certa: compaginar-ho amb la feina sempre afegeix un grau de dificultat.

Les dificultats, però, hi són per vèncer-les. Aquests 5 consells que et deixem t’ajudaran a aconseguir-ho!

1 – Cerca facilitats

A l’hora d’escollir el centre on cursaràs el que és un postgrau o màster universitari has de pensar en molts factors diferents. El prestigi del centre n’és un. Però les facilitats que ofereixen a un treballador també, i no és menor. Et convé un centre que estigui ben ubicat i ben comunicat, de forma que els desplaçaments que hagis de fer ocupin el mínim temps possible. I també un on es treballi amb alumnat reduït, i de forma propera i personalitzada amb el docent. D’aquesta manera trobaràs més comprensió davant la teva situació, i et posaran facilitats pel desenvolupament exitós del curs.

Aquestes són dues característiques del TecnoCampus, per exemple, que fan que molts dels nostres alumnes siguin treballadors ampliant els seus horitzons de coneixement.

2 – Avisa a la feina

Igual que cerques facilitats a la universitat per combinar-ho amb la feina, has de buscar facilitats a la feina per combinar-ho amb els estudis. Parla amb els teus superiors i mireu de trobar alguna solució que et faciliti la formació. Ningú no et pot garantir que ho faran, però hi ha moltes possibilitats que des de l’empresa donin suport a la teva decisió. Per ells suposa poc més que una reorganització d’horaris, i es beneficiaran dels nous coneixements que adquireixis en la teva formació de màster o postgrau.

Pots concentrar hores de treball i deixar lliure un dia, fer part de la feina de forma online… existeixen moltes fórmules que t’obriran espais dins una jornada estàndard de 40 hores setmanals.

3 – Reorganitza el temps

Per moltes facilitats que et donin al centre on vagis a estudiar el màster o postgrau, i per moltes facilitats que et donin a la feina, al final seguiràs tenint una feina i estaràs estudiant a la vegada. I això exigeix una organització eficient. Prepara la teva setmana amb cura, assignant horaris a cada activitat que seguiràs fidelment.

És important assignar a cada tasca un temps superior al que calcules que et portarà: la vida és imprevisible, i al llarg del dia poden sorgir molts entrebancs, dificultats, imprevistos, etc. Disposar d’aquest marge planificat t’ajudarà a lidiar amb aquests imprevistos amb més serenor i eficàcia, i sense trastocar essencialment l’horari del dia. Acabar una feina abans de temps sempre va bé. Anar malament de temps amb la primera tasca del matí significa anar malament la resta del dia.

4 – Aprofita les hores mortes

Les hores mortes són petits tresors que acostumem a malgastar. Però com a treballador i estudiant, tu no t’ho pots permetre. I et sorprendrà el rendiment que es pot treure d’aquestes estones mortes.

Una espera al tren, un trajecte, l’hora de dinar o esmorzar… aquí tens molts minuts oblidats que pots, i hauries d’aprofitar. Per llegir un article recomanat, per donar-hi voltes al projecte en el qual treballes, per repassar conceptes que no t’han quedat clars, per aprofundir en la bibliografia… tens tot el dret a llegir la premsa o xerrar amb un company, no som robots. Però segur que al llarg del dia hi ha moltes estones d’aquestes que podries aprofitar millor.

Fes-ho!

5 – Aposta per la formació online

La formació online és la clau que obre la formació continuada als treballadors. En centres com el TecnoCampus gaudiràs de la possibilitat de realitzar els teus estudis de màster o postgrau en diverses modalitats: presencial, semi-presencial o 100% online. Això suposa una llibertat total per organitzar els teus horaris d’estudi i de treball, adaptant-te a allò que no pots canviar. Aquesta flexibilitat ha permès que, en els últims anys, més i més professionals s’hagin matriculat en estudis de màster o postgrau al TecnoCampus, augmentat molt la proporció de treballadors sènior que actualitzen i amplien els seus coneixements davant d’estudiants recentment graduats.

Ningú et pot dir que serà fàcil: hauràs d’esforçar-te de valent per combinar efectivitat a la feina i dedicació als estudis. Però amb una bona organització del temps, una mica d’ajut des de la feina, i un centre com el TecnoCampus, que t’ofereix totes les facilitats d’ubicació, professorat i modalitat de curs online, pots aconseguir-ho.

Ha arribat el moment d’ampliar els teus coneixements i fer un pas endavant a la teva carrera.

Has acabat la carrera. I ara, què?

Ho has aconseguit. Vas dir que volies fer tal o qual carrera i l’has fet, ja tens el títol, ja ets un graduat universitari. I ara, què? Ara s’obre l’abisme dels dubtes: Treballar o seguir estudiant? Aconseguir més formació o aconseguir més experiència?

Qualsevol alumne es troba amb aquest dilema un cop acabada la carrera. En aquest article examinem el problema i considerem les diferents opcions davant teu.

Estudiar o treballar

Incorporar-se al mercat laboral és la primera opció que ve al cap un cop graduat, especialment quan estudiar suposa un esforç econòmic difícil d’assumir. Més enllà de guanyar diners, posar-se a treballar significa posar en pràctica els coneixements adquirits a la carrera, realitzar-se i adquirir experiència.

No sona pas malament, oi? Però la realitat del mercat laboral és una altra, més dura. La crisi haurà passat en termes macroeconòmics, però la situació laboral al país continua sent de gran dificultat. És cert que algunes titulacions impliquen més facilitats per incorporar-se al mercat, però continuem amb percentatges elevats de sobretitulació (graduats a llocs de feina no qualificats), i amb processos de selecció on la barrera de l’experiència impedeix al nou graduat adquirir aquesta experiència.

El fet de disposar d’un excedent de graduats al mercat té una altra contrapartida més enllà de la competència estàndard: que no és fàcil destacar, distingir-te dels altres candidats.

Tot això es tradueix en un fet: avui dia, tenir només la carrera no és garantia de res. Si realment vols destacar, i optar a una millor incorporació al món laboral, esdevé en algo molt important continuar estudiant, bé un curs especialitzat, bé un postgrau, o bé un màster.

Formació de postgrau, de màster i d’especialització

 Tot i que s’engloben dins el marc de la Formació Continuada dins el segon cicle, existeixen importants diferències entre màster i postgrau o curs d’especialització.

 • Màsters: Poden ser oficials o propis de cada universitat, i duren entre 1 i 2 anys, amb una càrrega lectiva d’entre 60 i 120 crèdits ECTS, i un Treball de Fi de Màster necessari per aconseguir el títol.

Els màsters estan pensats per proporcionar una formació avançada que pot ser tant especialitzada com general o de caràcter multidisciplinari, i per les seves característiques poden portar l’alumne cap a una especialització professional (que no només facilitarà la incorporació al mercat laboral sinó també la qualitat de la feina), o cap a una especialització acadèmica, una avantsala en la recerca per passar al tercer cicle i realitzar el doctorat.

Els màsters oficials són títols homologables a l’estranger.

 • Postgraus: El postgrau és sempre una titulació pròpia de cada universitat, i tant la duració com la càrrega lectiva són menors que en el màster: parlem de durades de mig any a un any, i càrregues de 30 a 60 crèdits ECTS.

Aquests estudis acostumen a ser molt especialitzats, funcionant molt bé tant per graduats que volen especialitzar-se com pels professionals que necessiten actualitzar els seus coneixements en aquest món canviant.

 • Cursos d’especialització: Aquests cursos, que poden ser d’un o més crèdits ECTS, treballen aspectes molt concrets de les seves respectives àrees. Són una eina molt interessant per augmentar coneixements, capacitats i especialització quan no es disposa dels recursos o el temps per realitzar opcions més intensives com el màster o el postgrau.

Avantatges laborals per formació continuada

Continuar estudis de segon cicle després de llicenciar-se comporta molts aspectes positius per a la incorporació professional. Per una banda, la formació rebuda repercuteix en més i millors coneixements en el teu camp, i en una especialització que et farà destacar entre els graduats. Pots aspirar a altres ocupacions, on la competència és més reduïda (no pas menys dura, l’esforç i la bona feina no ens la treu ningú).

També és rellevant el contacte humà. Tant els companys del curs com el professorat es mouen en els cercles on tu has de moure’t, i per tant són contactes que no només t’ompliran a nivell humà, sinó que també et poden beneficiar professionalment.

I per últim, a l’hora d’escollir postgraus o sobretot màsters, tria aquelles universitats o programes que contemplin avantatges laborals, com fem al TecnoCampus de la UPF a Mataró. La borsa de treball és un element molt valuós pels nostres estudiants de màster i postgrau. I en el programa dels nostres màsters trobaràs crèdits de pràctiques que resulten clau tant per agafar la famosa experiència que tots demanen però ningú proporciona, com per aconseguir feina més ràpidament un cop obtinguda la titulació.

Cursar estudis de màster o postgrau és la millor inversió que pots fer pel teu futur professional: aposta per formar-te i especialitzar-te, aposta per millors feines i millors sous. Aposta per tu mateix/a.

Què hauries de tenir en compte a l’hora d’escollir un màster o un postgrau?

Estàs decidit: has de continuar amb els teus estudis. Saps que serà bo per la teva carrera, tens les ganes, la força de voluntat, i uns diners apartats per invertir en el teu creixement personal i intel·lectual. Però, quin curs estudiar? T’aniria millor un màster o un postgrau? Quins altres aspectes has de tenir presents que puguis estar passant per alt?

Amb aquesta llista, fruit de la nostra experiència amb estudiants de molts perfils diferents, esperem ajudar-te a escollir l’opció més adient per a tu.

De veritat pots fer-ho?

 

Aquesta pregunta te l’has de fer amb tota l’honestedat. Si tens feina, tindràs un suport mínim per compaginar-la amb els estudis? Si tens nens petits, tindràs el suport de la teva parella o de familiars que et donin un cop de mà i t’alliberin un temps per estudiar? És a dir: pots fer espai a la teva rutina diària per estudiar un màster o un postgrau?

És important ser sincer amb un mateix en aquesta qüestió i no confondre voluntat amb possibilitats reals. La voluntat et farà falta sí o sí. Però si ja no tens temps ni pel que fas habitualment, afegir-hi un màster només et complicarà la vida, t’omplirà de frustració, i et farà llençar els diners. A vegades és més intel·ligent posposar-ho durant un any mentre intentes posar a lloc altres àmbits de la teva vida per fer lloc a aquests estudis.

Quin és el teu objectiu?

Vols continuar estudiant, però, per què? Què esperes exactament d’aquests nous estudis? Busques reforçar, renovar i reciclar coneixements del teu camp? Ampliar l’abast dins el mateix àmbit per obrir noves oportunitats laborals? O potser estàs buscant un camp de coneixements relacionat però que et permeti canviar el teu perfil professional?

Tenir clars els objectius et donarà la pista sobre quins estudis escollir. Pensa que els cursos d’especialització i la formació de postgrau normalment tracten aspectes molt concrets i específics d’una especialitat, mentre que els màsters tenen una perspectiva més àmplia i profunda. Un màster oficial et permetrà realitzar un programa de doctorat.

Estudia el món laboral relacionat

 

Mirar al futur mai no està de més. D’entre els postgraus i màsters que més t’interessin, quina projecció laboral tenen? Responen a una professió emergent? Un nínxol professional on falten especialistes? Quines possibilitats de contractació reals significarà aquest curs? Et permetrà millorar la teva posició dins l’empresa o organisme en el qual ja treballes, si és el cas?

Aquest factor (les sortides professionals) l’has de combinar necessàriament amb les teves capacitats. Un s’ha de conèixer a si mateix i veure si les seves habilitats són les adequades per l’especialitat escollida. Ser una persona més o menys empàtica és rellevant en formacions socials o sanitàries, igual que la capacitat analítica és essencial en formacions financeres. Una mala valoració d’aquestes capacitats pròpies pot portar a un desaprofitament dels estudis, i una major frustració de l’estudiant.

L’element pràctic és clau

Un altre aspecte rellevant a l’hora d’escollir centre i curs és que aquests tinguin una part orientada a la pràctica i a la integració laboral. Crèdits de pràctica del programa del màster o postgrau, per exemple, així com borsa de treball a la universitat, són elements que faran més valuós el màster, t’ajudaran a fer contactes i milloraran les teves perspectives professionals.

Considera el centre i el professorat

El mateix curs pot ser molt diferent d’un centre a altre. Abans d’escollir has de tenir present el prestigi de la universitat darrera del títol (sigui oficial o propi), atenent els rànquings nacionals i internacionals i a la col·laboració amb empreses i organismes.

El claustre que imparteix la formació també és clau. Abans d’escollir, estudia quina és la trajectòria del professorat, quina és la seva valoració nacional i internacional, nivell de publicacions, etc. Un sempre ha de mirar d’aprendre dels millors.

També existeixen altres elements que marquen la diferència:

 • La qualitat de les instal·lacions i l’equipament on treballaràs: pla d’estudis amb un important component pràctic, l’existència o no d’unes instal·lacions adients amb equipament d’última generació és un element important a l’hora d’escollir.
 • Les relacions internacionals del centre amb altres universitats: això suposa obrir el camp amb noves oportunitats a l’estranger que poden esdevenir capitals per la teva formació i desenvolupament professional.
 • La possibilitat d’atenció personalitzada o modalitats de cursos online per combinar-ho amb la teva rutina.

Al TecnoCampus en som molt conscients d’aquests aspectes que has de considerar abans de matricular-te en algun màster o postgrau, i per la part del centre et posem totes les facilitats: una universitat de prestigi com la UPF, un claustre potent i internacional, unes instal·lacions de primer nivell, classes reduïdes i personalitzades, i modalitats presencials, semi-presencials i 100% online per adaptar-nos a les teves necessitats.

Però sabem que encara pots tenir moltes preguntes i inquietuds.

En aquest cas, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i pregunta’ns sobre el màster o postgrau en el qual estiguis interessat/da. Serà un plaer ajudar-te a escollir la millor opció pel teu futur professional.

Com analitzar un pla d’estudis per saber si és el que estàs buscant

Estàs decidit/da. Faràs un màster o un postgrau en la teva especialitat. Vols continuar creixent. Però el simple fet de “cursar un màster o postgrau” no et farà créixer per si mateix. Necessites que aquest curs i aquest esforç sigui realment adequat a les teves necessitats.

En aquest article t’expliquem els aspectes principals que has de valorar a l’hora d’escollir els teus estudis de postgrau. 

Aspectes clau per escollir el pla d’estudis perfecte

 

Intensitat/Disponibilitat

 

La primera cosa que has de valorar és que el curs que faràs entri dintre les teves capacitats de temps i dedicació. Perquè una cosa és el desig d’estudiar, i altre la possibilitat real de fer-ho.

Un postgrau són entre 30 i 60 crèdits ECTS (entre mig any i un any de durada) i un màster entre 60 i 120, i un o dos anys de durada. En el cas del màster, a més, el famós TFM, el Treball de Fi de Màster. Això significa que hauràs d’invertir hores i esforços no només en assistir a les classes, sinó en estudiar i treballar a casa.

Modalitat semi-presencial

 

Entre dos cursos iguals o equivalents, el factor modalitat pot ser la diferència que et faci el màster factible o no. Les modalitats semi-presencials i 100% online et permeten una flexibilitat que obre moltes portes, sempre que siguis una persona disciplinada capaç de treballar a distància sota el teu criteri.

De fet, si domines altres idiomes, existeix la interessant possibilitat de realitzar màsters i postgraus online d’altres països, una experiència enriquidora que a més et proporcionarà la visió de la teva especialitat que es té en altres països.

Les matèries

 

Considerats els aspectes més pràctics, és hora d’analitzar les matèries del pla d’estudi. Tu ja saps el que vols. T’ho proporcionen les matèries impartides? Quina importància i quin pes en té cada una? Són coneixements que t’ajudaran de forma pràctica en la teva professió? Tracten aspectes rellevants?

Quan un veu un títol de màster o postgrau pot pensar que si es diuen igual explicaran el mateix, però hi poden haver moltes diferències entre un pla d’estudis i un altre. I quan un sap el que vol, sap distingir ràpidament un bon pla d’estudis d’un menys útil.

El grau d’especialització

El nivell de detall que ofereixi el màster o el postgrau serà millor o pitjor per a tu segons les teves necessitats.

Per exemple, un professional amb deu o quinze anys d’experiència pot voler reciclar-se i actualitzar coneixements, i en aquest sentit un màster de caràcter més general o multidisciplinari pot ser més adient. O la mateixa persona pot decidir que vol millorar la seva formació especialitzant-se, necessitant així un màster o un postgrau amb un pla d’estudis que vagi al moll de l’os del nínxol escollit.

Un perfil diferent és el de l’estudiant que ha acabat la carrera i vol preparar-se per dedicar-se a la investigació y realitzar un doctorat. En aquest cas, hauria de cursar un màster universitari.

Possibilitat de fer pràctiques

No tots els màsters ofereixen crèdits de pràctiques al seu pla d’estudis, ni totes les institucions. Busca les universitats i els programes que els ofereixen sempre que puguis.

Els crèdits de pràctiques són realment interessants per dos motius: en primer lloc, proporcionen una experiència pràctica molt valuosa per l’alumne, i ajuden a eliminar la barrera de l’“experiència” en futurs llocs de feina. En segon lloc, proporcionen una oportunitat per demostrar la teva vàlua, continuar a l’empresa on has fet les pràctiques, o bé aconseguir un contacte o recomanació per un altre procés laboral.

En qualsevol cas, quan la principal motivació per fer el màster o postgrado és millorar les possibilitats laborals, escollir un amb pràctiques és molt recomanable.

Multilingüe

Entre un pla d’estudis monolingüe i un altre bilingüe o multilingüe, tria sempre aquests últims.

El mercat d’avui en dia és global, i el coneixement d’idiomes és un factor de competitivitat molt útil per a tu, i molt valorat per les empreses. Fer la teva formació avançada en diferents idiomes no només et dóna valor com a professional, sinó que amplia el teu nivell de coneixement al mercat global.

El pla d’estudis no és, lògicament, l’únic factor a l’hora d’escollir un màster o postgrau: el nivell del professorat, les condicions i avantatges de la universitat on cursaràs els estudis, o el mateix preu, són factors rellevants que has de tenir presents.

Però no oblidis que aquesta formació no la fas per tenir un títol adornant el CV, sinó per millorar i créixer professionalment. I això exigeix analitzar a fons el pla d’estudis.

Amb els punts que t’hem deixat aquí ja tens per on començar!